+31 (0)50 321 00 02

Huurliberalisatie

Wanneer is een huurcontract geliberaliseerd?

Wanneer is een huurcontract geliberaliseerd?

01 Feb 2018 Zara Mahmoodi

Huurliberalisatie betekent dat een verhuurder meer vrijheid heeft om de hoogte van de huurprijs en de door te voeren huurverhoging te bepalen. De maximale huurprijsgrenzen zijn namelijk niet van toepassing op geliberaliseerde huurovereenkomsten en de verhuurder is in zodanig geval niet gebonden aan het jaarlijkse maximale huurverhogingspercentage.

Wanneer is er sprake van een geliberaliseerd huurcontract?

Van een geliberaliseerd huurcontract is sprake als de huurprijs op het moment van de ingangsdatum van de overeenkomst boven de liberalisatiegrens is gelegen. Een huurovereenkomst met betrekking tot een onzelfstandige woonruimte (een woonruimte met een gedeelde keuken of een gedeeld toilet) kan nooit geliberaliseerd zijn.

Wat is de liberalisatiegrens?

De overheid bepaalt elk jaar wat de maximale huurprijsgrens is. Hieronder tref je een overzicht van de huurprijsgrenzen zoals deze golden in de betreffende kalenderjaren.

vanaf 2015 meer dan € 710,68
2014 meer dan € 699,48
2013 meer dan € 681,02
2012 meer dan € 664,66
2011 meer dan € 652,52
2010 meer dan € 647,53
2009 meer dan € 647,53
2008 meer dan € 631,73
2007 meer dan € 621,78

De hoogte van de huurprijs

Voor geliberaliseerde huurovereenkomst geldt geen maximale huurprijsgrens. Dit houdt kortgezegd in dat de verhuurder elke huurprijs kan vragen die hij maar wil. De markt bepaalt als het ware de huurprijs.

Huurverhoging

Voor 'normale' huurcontracten geldt dat een verhuurder de huurprijs in principe elk jaar maximaal met een door de overheid vastgesteld percentage mag verhogen. Dit maximum geldt echter niet voor verhuurders van geliberaliseerde huurcontracten. Zij mogen de contractueel overeengekomen huurverhoging doorvoeren.

De Huurcommissie

Als een huurder en verhuurder van een geliberaliseerde huurovereenkomst het niet eens zijn met betrekking tot de hoogte van de huurprijs, een huurverhoging, achterstallig onderhoud of servicekosten, kunnen zij niet naar de Huurcommissie. Zij moeten hun geschil voorleggen aan de rechtbank. Dit is slechts anders als jij met je verhuurder hebt afgesproken in je huurovereenkomst dat dit wel mogelijk is.

Ontsnapping mogelijk binnen 6 maanden

Een huurder kan aan een huurliberalisatie 'ontsnappen' door binnen de eerste zes maanden van zijn huurovereenkomst zijn huurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie. Bij een tijdelijke huurovereenkomst kan dit zelfs nog tot zes maanden ná het einde van deze overeenkomst.

"Een huurder kan aan een huurliberalisatie 'ontsnappen' door binnen de eerste zes maanden van zijn huurovereenkomst zijn huurprijs te laten toetsen door de Huurcommissie."

De Huurcommissie toetst dan wat de maximale huurprijs is van de betreffende woonruimte. Dit doet zij aan de hand van een wettelijk puntenstelsel. Als de huurcommissie uitspreekt dat de maximale huurprijs beneden de liberalisatiegrens van € 710,68 is gelegen, dan wordt de huurprijs met terugwerkende kracht verlaagd. Op deze manier is de huurovereenkomst achteraf toch niet geliberaliseerd en valt de huurovereenkomst gewoon in de sociale huursector.

Helaas komt het erg vaak voor dat een verhuurder onterecht een huurprijs boven de liberalisatiegrens vraagt om zo te voorkomen dat een huurder op een later moment nog bezwaar kan maken tegen de hoogte van de huur. Het is dus zeer raadzaam om altijd je huurprijs te checken zodra je een nieuwe huurwoning hebt gevonden.

Betaal jij meer dan € 710,68 aan kale huur? En zit je nog binnen de eerste zes maanden van je huurovereenkomst? Neem dan contact met ons op om te zien of je huurprijs verlaagd kan worden.