+31 (0)50 321 00 02

Mag mijn huisbaas mijn huur verhogen?

En zo ja, onder welke voorwaarden?

Mag mijn huisbaas mijn huur verhogen?

01 Apr 2017 Jan Pieter Fortuin

Grote kans dat jij tot één van de huurders behoort die in de maand april een voorstel tot huurverhoging heeft ontvangen. Maar mag je huisbaas je huurprijs eigenlijk wel verhogen? En kun je hier wat tegen ondenremen? Je leest het in de blog van deze maand.

Mag mijn huisbaas mijn huur verhogen?

In beginsel mag een verhuurder de huurprijs niet verhogen. Dit mag alleen als je huurprijs op of beneden het wettelijk toegestane maximum ligt. Als je huurprijs al hoger is dan toegestaan, mag de huur uiteraard niet nóg hoger worden. Bereken je maximaal toegestane huurprijs via onze online huurcheck.

De overheid heeft bepaald dat je huurprijs alleen dan 1x per 12 maanden mag worden verhoogd met een wettelijk vastgesteld percentage. Vanaf 1 juli 2017 betreft het percentage voor kamerhuurders maximaal 1,8%. Voor huurders van zelfstandige woonruimte geldt een basispercentage van 2,8%.

"In beginsel mag een verhuurder de huurprijs niet verhogen"

Kan ik bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging?

Je kunt bezwaar maken tegen een voorstel tot huurverhoging als:
- het voorstel niet aan de wettelijke vereisten voldoet;
a. Het voorstel dient minimaal twee maanden van te voren naar je te worden verstuurd;
b. Het voorstel moet je oude kale huurprijs vermelden en de nieuwe kale huurprijs;
c. Ook dient het verhogingspercentage te worden vermeld en het bedrag van de verhoging;
d. Ten slotte moet in het voorstel worden vermeld hoe je bezwaar kunt maken.
- je huurprijs dan hoger wordt dan het wettelijke maximum;
- er een tijdelijke huurverlaging is uitgesproken of er een procedure loopt in verband met onderhoudsgebreken.

Hoe maak ik bezwaar tegen een voorstel tot huurverhoging?

Via dit formulier maak je bezwaar tegen het voorstel tot huurverhoging. Nadat je het formulier naar de verhuurder hebt verzonden, vindt de huurverhoging geen doorgang. Als de verhuurder je huur ondanks je bezwaar toch wenst te verhogen, moet hij aan de Huurcommissie vragen of het voorstel tot huurverhoging redelijk is. Pas als de Huurcommissie uitspraak heeft gedaan en de verhoging redelijk heeft geacht, moet je de huurverhoging betalen.

Ik heb een herinnering/aanmaning/incassobrief ontvangen van mijn verhuurder. Wat moet ik doen?
Als je bezwaar hebt gemaakt tegen het verhogingsvoorstel, dan kun je de brief negeren. De verhuurder dient in dat geval de Huurcommissie te vragen om de voorgestelde huurverhoging te beoordelen. Pas als de Huurcommissie heeft geoordeeld dat de verhoogde huurprijs redelijk is, wordt de verhoging doorgevoerd.

Als je geen bezwaar hebt gemaakt en de huurverhoging niet hebt betaald, dan geldt het volgende:
Indien het verhogingsvoorstel per aangetekende post is verstuurd, dan moet jij als huurder de Huurcommissie vragen om het verhogingsvoorstel te toetsen op redelijkheid. Pas als de Huurcommissie heeft geoordeeld dat het voorstel redelijk is, moet je de verhoging (met terugwerkende kracht) betalen.

Indien het verhoginsgvoorstel niet per aangetekende post is verstuurd, en de herinneringsbrief evenmin, dan kun je de herinnering/aanmaning/incassobrief negeren. Als de verhuurder binnen drie maanden alsnog een aangetekende herinneringsbrief stuurt, dan moet jij als huurder de Huurcommissie vragen om het verhogingsvoorstel te toetsen op redelijkheid. Pas als de Huurcommissie heeft geoordeeld dat het voorstel redelijk is, moet je de verhoging (met terugwerkende kracht) betalen.

Heb jij een voorstel tot huurverhoging ontvangen?
Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Frently. Wij helpen je kosteloos bezwaar te maken.