+31 (0)50 321 00 02

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De Gemeente Groningen stuurt de langst ingeschreven bewoner elk jaar een drietal aanslagen toe in verband met belastingen en heffingen. Het betreft hier de afvalstoffenheffing, de zuiveringsheffing woonruimte en de watersysteemheffing ingezetenen.

Indien je een minimum inkomen hebt en op 1 januari 2017 niet mer dan € 1.000,- op je bankrekening had staan, kan je (gedeeltelijke) kwijtschelding aanvragen van deze belastingen.

Indien de aanslag van de belastingen aan je verhuurder is opgelegd, hoef je deze alleen te voldoen als je dit bent overeengekomen in je huurovereenkomst. Een uitzondering geldt voor de afvalstoffenheffing. Volgens de wet mag een verhuurder deze kosten altijd doorberekenen.

Let op! De kosten voor rioolheffing en de WOZ-belasting mogen nooit aan huurders worden doorberekend.

Een voorbeeld

Ali heeft een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen voor vier bewoners. Deze aanslag dient Ali zelf te betalen. De huisgenoten van Ali zijn verplicht ieder een evenredig deel van deze kosten aan Ali te betalen.

De verhuurder van Ali vraagt hem de kosten voor de watersysteemheffing en zuiveringsheffing te betalen welke de verhuurder op zijn eigen naam heeft ontvangen. In de huurovereenkomst zijn Ali en zijn verhuurder hier niets omtrent overeengekomen. Erik hoeft deze kosten niet te betalen.

De huisgenoot van Ali heeft een andere huurovereenkomst. Hierin staat dat deze kosten mogen worden doorberekend aan de huurders. De huisgenoot van Ali dient deze heffingen wel te voldoen, zij het dat hij enkel een evenredig deel van deze kosten dient te betalen.

Via de website van de Gemeente Groningen kun je met DigiD kwijtschelding aanvragen. Kom je er niet helemaal uit? Kom gerust langs voor hulp bij het aanvragen van de kwijtschelding.

NAAR DE AFSPRAAKPLANNER